- پایگاه خبری ابتکار - http://ebtekarnews.ir/fa -

بررسی پرونده کشاورزان خسارت دیده در جلسه امهال وام

فیروزکوه – ابتکارورامین: جلسه امهال وام کشاورزان خسارت دیده فیروزکوه به ریاست مهین خلیل ارجمندی، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار شهرستان، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما – جلسه امهال وام کشاورزان خسارت دیده فیروزکوه به ریاست مهین خلیل ارجمندی، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار شهرستان، برگزار شد؛ این جلسه صبح پنجشنبه ۲۰ دی ماه با حضور رضا فرازی، رئیس جهاد کشاورزی و روسای بانک های صادرات، سپه و توسعه تعاون در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی فیروزکوه برگزار شد.

 

مهین خلیل ارجمند، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار فیروزکوه، در این جلسه اظهار داشت: پرونده خسارت دیدگان باید به سرعت بررسی شود تا موجب نارضایتی مردم نگردد.

 

وی هم چنین تصریح کرد: کشاورزان خسارت دیده ای که حداکثر تا سقف ۸ میلیون تومان بدهی بانکی در بانک کشاورزی داشته باشند، مشمول بخشنامه هیئت وزیران در این خصوص خواهند شد.